ADATVÉDELEMMEL KAPCSOLATOS ALAPINFORMÁCIÓK

Adatkezelő FON WIRELESS LIMITED.

Cél A végfelhasználók azonosítása és az előfizetéseik kezelése.

Törvényessé tétel Szerződés aláírása

Címzettek A személyes adatokat a Fon csoportjával, az alkalmazandó törvényeknek megfelelően az illetékes államigazgatási szervekkel, valamint a Fon partnereivel (telekommunikációs szolgáltatók) osztjuk meg azokon a területeken, ahol a szolgáltatásainkat nyújtjuk és Ön hozzáfér a Fon szolgáltatásaihoz. (Lásd a kiegészítő információkról szóló részt később.)

Jogok Önnek joga van hozzáférni a személyes adataihoz, azokat helyesbíteni és törölni, ezenkívül a kiegészítő információkról szóló részben szereplő jogok illetik meg.

Kiegészítő információk VAz adatvédelemmel kapcsolatos további, részletes információkról a webhelyünkön tájékozódhat: A Fon adatvédelmi nyilatkozata.