FON WIFI-SZOLGÁLTATÁS ALKALMAZÁS VÉGFELHASZNÁLÓI MEGÁLLAPODÁS

Üdvözli a Fon! A Fon WiFi-szolgáltatás alkalmazás jelen végfelhasználói megállapodása (a továbbiakban „WiFi alkalmazás végfelhasználói megállapodása”) az ezen az alkalmazáson (a továbbiakban „WiFi alkalmazás”) keresztül nyújtott szolgáltatás feltételeiről tájékoztatja. A WiFi alkalmazás végfelhasználói megállapodása a Fon Wireless Limited (a továbbiakban „Fon”, „mi” vagy annak különböző ragozott alakjai) által nyújtott szolgáltatás feltételeire vonatkozik. A Fon az Egyesült Királyságban az 5661131 cégjegyzékszámon bejegyzett vállalat, székhelye: 25 Farringdon Street, London, EC4A 4AB, Egyesült Királyság.

 1. I. A WIFI ALKALMAZÁS SZOLGÁLTATÁSAI

  A WiFi alkalmazás szolgáltatásainak bemutatása

  A Fon a WiFi alkalmazás ezen szolgáltatásának nyújtására szolgáló Fon elérési pontokon keresztül engedélyezi Önnek egy WiFi-kapcsolat elérését azokon a területeken, ahol az rendelkezésre áll (a továbbiakban „Szolgáltatás”). A rendelkezésre álló Fon elérési pontokon keresztüli kapcsolat eléréséhez Önnek a Térkép segítségével kell megtalálnia a legközelebbi Fon elérési pontokat, amelyekhez a regisztrációt követően automatikusan csatlakozik.

  Kire vonatkozik a WiFi alkalmazás végfelhasználói megállapodása?

  A WiFi alkalmazás letöltésekor a Szolgáltatásra érvényes feltételek, tehát a WiFi alkalmazás végfelhasználói megállapodása, >a Fon adatvédelmi szabályzata, a Fon alkalmazásszoftver licencmegállapodása, a Fon általános feltételei és vásárlási szabályzata és a Fon Spot jogi nyilatkozata (a továbbiakban együttesen „Megállapodás”) automatikusan érvényessé válnak Önre nézve. Kérjük, figyelmesen olvassa el a Megállapodást, mert az érintheti az Ön jogait. Ha Ön nem ért egyet ezzel a Megállapodással, nem férhet hozzá a Szolgáltatásokhoz, ezért kérjük, ne használja azt.

  Ön elismeri, hogy nem támaszkodott a jelen Megállapodásban kifejezetten nem szereplő állításokra. Ön kijelenti, hogy betöltötte a jelen Megállapodás megkötéséhez szükséges törvényes életkort, és cselekvőképes. Ha Ön egy vállalat nevében szerződik, kijelenti, hogy engedéllyel rendelkezik a jelen Megállapodás megkötéséhez, és beleegyezik, hogy minden személyes felelősséget vállal, ha mégsem rendelkezik ezzel az engedéllyel.

  Ki férhet hozzá a Fon elérési pontokhoz?

  A Szolgáltatás eléréséhez le kell töltenie a WiFi alkalmazást egy harmadik fél áruházából vagy piaci platformról (a továbbiakban „Harmadik fél platformja”) (azaz Google Play, iTunes stb.), és lehet, hogy regisztrálnia kell a Fonnál, majd kattintással meg kell erősítenie, hogy elolvasta, megértette és elfogadja a Megállapodást és adott esetben más feltételeket.

  A regisztrációs folyamat során információkat kérhetünk Öntől, többek között a nevét és más személyes adatait. A kérdéseinkre válaszul pontos és teljes információkkal kell szolgálnia. Ezenkívül gondoskodnia kell a megadott adatok naprakészségéről.

  Lehetősége adódhat egyedi felhasználónevet választani, mely esetben emlékeznie kell erre a felhasználónévre, vagy biztonságos helyen kell tárolnia. A jelszavát titokban kell tartania, nem teheti közzé és nem oszthatja meg másokkal.

  Önnek kötelessége azonnal tájékoztatni a Font, amennyiben a tudomására jut az azonosítókkal és/vagy jelszavakkal való visszaélés, ideértve a lopást, azok elvesztését vagy a jogosulatlan hozzáférést, hogy a jelszót/azonosítót azonnal törölni lehessen. Amennyiben a Font nem tájékoztatták ennek bekövetkeztéről, a Fon nem tartozik felelősséggel az azonosítókkal és jelszavakkal való, harmadik fél által elkövetett visszaélésért.

  Önnek tájékoztatnia kell a Font a regisztrációs űrlapon szereplő információk megváltozásáról, illetve azok később bekövetkező módosulásáról.

  A Fon által gyűjtött és tárolt információkra és adatokra a Fon adatvédelmi szabályzata érvényes.

 2. II. A SZOLGÁLTATÁS MINŐSÉGE ÉS FELELŐSSÉGVÁLLALÁS

  • A Fon mindent elkövet annak érdekében, hogy a WiFi alkalmazás és a Szolgáltatás a lehető leghasznosabb és leghatékonyabb legyen. Emiatt a Fon fenntartja a jogot, hogy bármikor, bármilyen okból változtatásokat eszközöljön a WiFi alkalmazásban és a Szolgáltatásban.
  • A Fon elérési pontok nem a Fon tulajdonát képezik, és nem a Fon üzemelteti őket. A Fon nem tudja megbecsülni a feltöltési és letöltési sebességet ezeken a pontokon.
  • A Fon nem tud garanciát vállalni a mobiltelefonján vagy eszközén keresztül létrehozott kapcsolat szintjét illetően. A kapcsolat függhet a díjcsomagjától vagy a hálózati szolgáltatójától, a készülékétől és a Fon elérési ponthoz viszonyított tartózkodási helyétől.
  • A Fon nem vállal felelősséget az Ön által esetleg tapasztalt kapcsolati problémákért. Ezért Ön elfogadja, hogy a Szolgáltatás a mindenkori állapotában érhető el, bármiféle garancia nélkül, ideértve többek között a Szolgáltatások kielégítő minőségére és/vagy a Szolgáltatások bármilyen konkrét célra való alkalmazhatóságára vonatkozó garanciákat is.

  Ne feledje, hogy ha a WiFi alkalmazást WiFi-kapcsolattal nem rendelkező területen tölti le, a mobilhálózati szolgáltatójának szerződési feltételei érvényesek. Ezért a mobilszolgáltatója díjat számolhat fel az adatforgalomért a kapcsolat idejére a WiFi alkalmazás elérése vagy letöltése alatt, vagy más harmadik felek díjai után.

  A WiFi alkalmazás használata során Ön vállal felelősséget az ilyen díjakért, amennyiben nem csatlakozik megfelelően Fon elérési ponthoz a WiFi alkalmazáson keresztül, ideértve a roaming adatforgalom díjait is, ha a WiFi alkalmazást vagy a Szolgáltatást a saját területén (vagyis régióján vagy országán) kívül használja a roaming adatforgalom kikapcsolása nélkül. Ha nem Ön a számlafizetője annak az eszköznek, amelyen keresztül a WiFi alkalmazást használja, a Fon feltételezi, hogy Ön engedélyt kapott a számlafizetőtől a WiFi alkalmazás használatára és/vagy letöltésére.

 3. III. FIZETÉSEK, LEMONDÁSOK ÉS A WIFI ALKALMAZÁS JELEN VÉGFELHASZNÁLÓI MEGÁLLAPODÁSÁNAK MEGSZŰNÉSE

  Előfordulhat, hogy a Szolgáltatás eléréséhez ún. Fon Passt kell vásárolnia a rendelkezésre álló fizetési módok egyikét használva, vagy korlátozott vagy korlátlan hozzáférést kell kapnia a Fon egyik promóciója vagy a Fon és egy harmadik fél erre vonatkozó egyedi megállapodása alapján.

  A vonatkozó díjakat adott esetben a WiFi alkalmazás tartalmazza. Ezek a díjak tartalmazzák a kapcsolódó közvetett adókat és egyéb költségeket is szükség esetén, és országonként eltérőek lehetnek. A Szolgáltatások eléréséhez választható fizetési módok listáját a WiFi alkalmazás tartalmazza, és ezeket a regisztrációs folyamat során kínálja fel.

  A Fon fenntartja a jogot, hogy bármikor megváltoztassa a Fon által nyújtott Szolgáltatások árát, a hozzájuk tartozó promóciókat és/vagy kedvezményeket. Ha az árváltozás után Ön továbbra is használja a Szolgáltatást, azzal elfogadja az új árat.

  Ön beleegyezik a Szolgáltatások használatába, és elfogadja, hogy csak törvényes célokra használhatja azt. Ha a Szolgáltatásokat törvénytelen célokra használja, azon keresztül törvénytelen vagy illegális tartalmat szolgáltat, vagy megsérti a jelen Megállapodás feltételeit, a Fon azonnal letilthatja a Szolgáltatást az Ön számára, és felmondhatja a jelen Megállapodást.

  A Fon fenntartja a jogot, hogy saját belátása szerint módosítsa, felfüggessze, leállítsa vagy felmondja a Szolgáltatást vagy a jelen Megállapodást, és a Fon semmilyen felelősséggel nem tartozik ezért sem Önnek, sem más harmadik félnek. Amilyen mértékben lehetséges, a Fon előre tájékoztatja Önt a Szolgáltatás vagy a jelen Megállapodás módosításáról, felfüggesztéséről, leállításáról vagy felmondásáról.

  A Fon átruházhatja vagy engedményezheti a jelen Megállapodás szerinti jogait és kötelezettségeit a csoportjában lévő bármely más jogi személyre. Ekkor az engedményes lép a Fon helyébe a jelen Megállapodás szerinti jogait és kötelezettségeit illetően. Ön elfogadja az említett átruházást és engedményezést.

  A jelen Megállapodás által nem szabályozott kérdésekben a Harmadik fél platformjának feltételei érvényesek.

 4. IV. SZELLEMI TULAJDONJOGOK

  A Szolgáltatások egységes minőségének megőrzése érdekében kizárólag a WiFi alkalmazás hivatalos változatait használhatja a Szolgáltatás eléréséhez.

  Ön elfogadja, hogy a Fon szimbóluma, logói és grafikái a Fon védjegyei, és a Fon ezekre vonatkozó tulajdonjogát törvény védi. A jelen Megállapodás megszűnésekor Önnek azonnal abba kell hagynia a szimbólum, a logók és a grafikák használatát.

  Ön elfogadja, hogy a szoftvert, a WiFi alkalmazást és a Szolgáltatást szellemi és ipari tulajdonjogi törvények védik, és a Fon ezekre vonatkozó tulajdonjogát törvény védi. Önnek a Megállapodás megszűnését követően is tiszteletben kell tartania az ipari és szellemi tulajdonjogokat.

  Ön elfogadja, hogy a Szolgáltatások alkalmazandó szellemi tulajdonjogi és egyéb törvények, többek között szerzői jogi törvények által védett tartalmat, információt és anyagot tartalmazhatnak, és Ön beleegyezik, hogy semmilyen módon nem használ más tulajdonába tartozó tartalmat, információt és anyagot a Szolgáltatások engedélyezett használatán kívül.

  Ön megérti és elfogadja, hogy az ipari és szellemi tulajdonjogokat, a Szolgáltatást, a tartalmat és/vagy a WiFi alkalmazásban elhelyezett bármely más elemet (ideértve többek között, és kizárólag tájékoztató jelleggel, a márkaneveket, a logókat, a szövegeket, a képeket, a grafikákat stb.) a vonatkozó törvény védi. Szigorúan tilos azok sokszorosítása, terjesztése, nyilvános közzététele, átruházása vagy bármely egyéb hasznosítása az üzemeltetési jog birtokosának kifejezett engedélye nélkül.

  A Szolgáltatások semmilyen része nem sokszorosítható semmilyen formában vagy módon. Ön beleegyezik, hogy nem módosítja, nem adja bérbe vagy lízingbe, nem értékesíti, nem terjeszti, nem engedményezi, nem másolja, nem ruházza át és nem adja át harmadik félnek a WiFi alkalmazást, és nem készít származékos műveket a Szolgáltatásból semmilyen módon, és semmilyen nem engedélyezett módon nem hasznosítja a Szolgáltatásokat, ideértve többek között a hálózati kapacitással való visszaélést vagy annak megterhelését.

  Ön beleegyezik továbbá, hogy semmilyen módon nem használja a Szolgáltatásokat mások zaklatására, bántalmazására, követésére, fenyegetésére, rágalmazására vagy mások jogainak más módon történő megsértésére, és a Fon semmilyen módon nem felelős, ha Ön ilyen módon használja a Szolgáltatásokat, sem az Ön által esetlegesen a Szolgáltatások használatából adódóan kapott zaklató, bántalmazó, rágalmazó, sértő vagy törvénytelen üzenetekért.

 5. V. A WIFI ALKALMAZÁS HASZNÁLATI FELTÉTELEI

  A WiFi alkalmazás elérése nyitott és ingyenes. Azonban a Fon vagy más harmadik fél által az alkalmazáson keresztül kínált egyes szolgáltatások vagy tartalom eléréséhez előzetes megállapodás vagy további megállapodás lehet szükséges a Fon és a partnerei között.

  A WiFi alkalmazás tartalma szigorúan fogyasztók számára készült. Tilos a tartalom kereskedelmi célú felhasználása vagy viszonteladása a Fon kifejezett előzetes írásbeli engedélye nélkül.

  A WiFi alkalmazás elérése, böngészése és használata a felhasználó felelőssége. Következésképpen a felhasználónak pontosan be kell tartania a Fon által a WiFi alkalmazás használatával és annak tartalmával kapcsolatosan adott további utasításokat. Ezért a felhasználónak kötelessége a tartalom gondos és a megengedett módon történő felhasználása, és különösen a következőktől kell tartózkodnia:

  • A tartalom felhasználása olyan célokra, amelynek eredménye törvénytelen, tisztességtelen, vagy sérti az általánosan elfogadott felhasználást vagy a közrendet.
  • A tartalom másolása, terjesztése, nyilvános közzététele bármely nyilvános kommunikációs formában, átalakítása vagy módosítása a Fon adott jogokra vonatkozó kifejezett engedélye nélkül.
  • A tartalom, különösen a WiFi alkalmazásban található valamely osztály információinak felhasználása reklámok, közvetlen értékesítési üzenetek, egyéb kereskedelmi célú üzenetek, kéretlen üzenetek vagy levélszemét, valamint marketingüzenetek küldésére, vagy a korábban említett információk közzététele.

  A tartalommal és a Szolgáltatásokkal kapcsolatos felelősségek korlátozása

  A Fon a tartalmat és a Szolgáltatásokat a rendelkezésére álló műszaki eszközök felhasználásával biztosítja, hogy kielégítse a felhasználók igényét.

  A Fon a saját belátása szerint megváltoztathatja, kijavíthatja, fejlesztheti vagy módosíthatja a WiFi alkalmazásban található információkat, a Szolgáltatásokat vagy a tartalmat anélkül, hogy jogot biztosítana ezzel kapcsolatban kártérítési igényre, kármentesítésre vagy bármely egyéb felelősséget vállalna. A Fon nem vállal felelősséget a WiFi alkalmazás rendelkezésre állásából vagy működéséből adódó kárért, sérülésért vagy veszteségért. A Fon mindazonáltal minden tőle telhetőt megtesz a Szolgáltatások helyreállításáért műszaki hiba esetén.

 6. VI. A FELELŐSSÉGEK KORLÁTOZÁSA

  A Fon a jelen Megállapodás szerint csak azokért a veszteségekért vállal felelősséget, amelyek a szerződés megszegésének ésszerűen belátható következményei.

  A Fon nem felelős a Fon elérési pontok engedély nélküli használatáért, az azokba való illetéktelen behatolásért, azok módosításáért, tönkretételéért vagy az engedély nélküli hozzáférésért.

  A Fon nem felelős az azokba az eszközökbe való illetéktelen behatolásért, amelyekre a WiFi alkalmazás telepítve van, ezen eszközök feltöréséért, vagy a Fon elérési pontok ilyen tevékenységekből eredő eléréséért.

  A Fon nem felelős az Ön által a WiFi alkalmazáson keresztül megosztott információért vagy tartalomért, sem az ilyen információból vagy tartalomból eredő veszteségekért, károkért vagy illetéktelen behatolásért. A Fon nem zárja ki és nem korlátozza a következőkkel kapcsolatos felelősségét: (a) a Fon szándékos szerződésszegése vagy csalása; vagy (b) halál vagy személyi sérülés.

  A WiFi alkalmazás és a Szolgáltatások Ön által történő használatáért minden esetben Ön felel. Ezért Ön elfogadja és hozzájárul ahhoz, hogy kármentesíti a Font vagy más harmadik felet a WiFi alkalmazás jelen végfelhasználói megállapodásának Ön általi megsértéséből eredő károkért, ideértve többek között az adatvédelmi szabályzat megsértését és a nem megfelelő vagy alattomos tartalom közzétételét is.

 7. VII. JOGFELADÁS TILALMA

  A jelen Megállapodásban szereplő jogok vagy jogorvoslati lehetőségek gyakorlásának lehetetlensége vagy elmaradása nem minősül a WiFi alkalmazás jelen végfelhasználói megállapodásában biztosított jogok és rendelkezések feladásának, és nem korlátozza a kárt szenvedett félt a WiFi alkalmazás jelen végfelhasználói megállapodásában vagy bármely vonatkozó törvényben biztosított jogainak gyakorlásában.

 8. VIII. RÉSZLEGES ÉRVÉNYTELENSÉG

  Ha a jelen Megállapodás bármely rendelkezését illetékes bíróság bármilyen okból érvénytelennek, törvénytelennek vagy ki nem kényszeríthetőnek minősíti, az adott rendelkezést a Megállapodástól függetlennek kell tekinteni, és a többi rendelkezés továbbra is hatályos marad úgy, mintha a Megállapodást az érvénytelen, törvénytelen vagy ki nem kényszeríthető rendelkezés kihagyásával írták volna alá.

 9. IX. ILLETÉKESSÉG ÉS JOGHATÓSÁG

  A jelen Megállapodásra Anglia törvényei érvényesek a jogütközésre vonatkozó alapelvek kihasználása nélkül, és a felek elfogadják az angol bíróságok kizárólagos illetékességét.

 10. X. FOGALOMMEGHATÁROZÁSOK

  „Megállapodás”: a WiFi alkalmazás végfelhasználói megállapodása a regisztrációs űrlappal együtt, ha van, a Fon adatvédelmi szabályzata, a Fon alkalmazásszoftver licencmegállapodása, a Fon Spot jogi nyilatkozata és, adott esetben, a Fon általános feltételei és vásárlási szabályzata.

  „Fon elérési pont(ok)”: a Fon hálózatba tartozó nyilvános WLAN elérési pont(ok).

  „Fon hálózat”: a WLAN elérési pontok világméretű hálózata, mely a szélessávú internetkapcsolatukat egymással megosztó tagokból álló közösségen alapul. A Fon hálózatot a Fon, a Fon ügyfelei és a Fon partnerei üzemeltetik.

  „Fon partner”: a Fonnal partneri kapcsolatba lépő harmadik fél. A Fon partnerei megtalálhatóak a Fon webhelyén.

  „Fon Pass”: az Ön által a Fon elérési pontokhoz való hozzáférés érdekében megvásárolt jegy.

  „Térkép”: annak a földrajzi területnek a vázlatos ábrázolása, ahol az eszköze található. A Fon elérési pontokat és a Szolgáltatás nyújtásához szükséges információkat mutatja.

  „Szolgáltatások”: a Fon által nyújtott szolgáltatások, melyek tartalmazzák a Fon elérési pontokhoz való hozzáférés biztosítását, a Fon elérési pont helyére vonatkozó információ biztosítását, a hitelesítést, az Ön regisztrációját és a Fon által kínált további szolgáltatásokat.

  „Harmadik fél”: a jelen Megállapodásban félként nem szereplő természetes vagy jogi személy.

  „Wi-Fi”: vezeték nélküli kommunikációs technológia.

  „WiFi alkalmazás”: a szoftveralkalmazás, amelyet a végfelhasználó (Ön) letölt a harmadik fél áruházából vagy piaci platformjáról, hogy elérje és használja a Fon elérési pontokat.

  „Ön” és annak egyéb ragozott alakjai: a WiFi alkalmazást letöltő személy, akit a jelen Megállapodás kötelez.