ACORD DE APLICAȚIE DE SERVICIU WIFI FON PENTRU UTILIZATORUL FINAL

Vă mulțumim pentru alegere. Acest acord de aplicație de serviciu WiFi Fon pentru utilizatorul final (denumit în continuare „Acordul de aplicație WiFi pentru utilizatorul final”), vă oferă informații cu privire la termenii și condițiile serviciului furnizat prin intermediul acestei aplicații (denumită în continuare „Aplicația WiFi”). Acordul de aplicație WiFi pentru utilizatorul final prevede condițiile pentru serviciile furnizate de societatea Fon Wireless Limited (denumită în continuare „Fon" sau „noi”). Fon este o societate înregistrată în Regatul Unit sub numărul de înregistrare 5661131 la adresa 25 Farringdon Street, Londra, EC4A 4AB, Regatul Unit.

 1. I. SERVICIILE OFERITE DE APLICAȚIA WIFI

  Descrierea serviciilor oferite de aplicația WiFi

  Fon vă va permite să accesați o conexiune WiFi prin hotspoturile Fon concepute pentru acest serviciu pentru aplicație WiFi și în teritoriile în care este disponibil (în continuare „Serviciul”). Pentru a permite conexiunea de acces la hotspoturile Fon disponibile trebuie să utilizați harta pentru a găsi cele mai apropiate hotspoturi Fon și veți fi conectat automat după înregistrare.

  Cine face obiectul acestui Acord de aplicație WiFi pentru utilizatorul final?

  Prin descărcarea aplicației WiFi, Acordului de aplicație WiFi pentru utilizatorul final, Politica Fon privind confidențialitatea, Acordul Fon de licență pentru software-ul aplicației, Politica Fon privind condițiile generale și achiziția și Avizul juridic privind locațiile Fon, aplicabile serviciului (denumite colectiv în continuare „Acordul”) vi se vor aplica automat. Citiți cu atenție Acordul, acesta ar putea afecta drepturile dumneavoastră legale. Dacă nu sunteți de acord cu acest Acord, nu puteți accesa serviciul și, prin urmare, vă solicităm să nu utilizați serviciul.

  Confirmați faptul că nu v-ați bazat pe alte declarații care nu sunt incluse în mod specific în acest acord. Confirmați faptul că aveți vârstă legală și capacitatea juridică de a încheia prezentul acord. Dacă sunteți contractant în numele unei companii, declarați că sunteți autorizat să încheiați acest Acord și că sunteți de acord să fiți personal răspunzător pentru toate conturile în cazul în care nu sunteți autorizat.

  Cine poate accesa hotspoturile Fon?

  Pentru a accesa Serviciul, trebuie să descărcați aplicația WiFi prin intermediul unei platforme de magazin sau de piață terță parte (denumită în continuare „Platformă terță parte”) (și anume Google Play, iTunes etc.) și este posibil să fie necesar să vă înregistrați la Fon și să faceți clic pentru a confirma că ați citit, înțeles și acceptat acordul și ceilalți termeni, dacă este cazul.

  Procesul de înregistrare vă poate solicita informații precum numele dumneavoastră și alte informații personale. Trebuie să furnizați informații exacte și complete ca răspuns la întrebările noastre. De asemenea, trebuie să actualizați informațiile furnizate.

  Este posibil să aveți ocazia de a alege un nume de utilizator unic și trebuie să vă amintiți acest nume de utilizator sau să îl stocați într-un loc sigur. Trebuie să păstrați parola secretă, să nu o divulgați sau partajați cu alte persoane.

  Aveți obligația de a informa imediat Fon dacă aveți cunoștințe despre utilizarea necorespunzătoare a identificatorilor și/sau parolelor, inclusiv furt, pierdere sau acces neautorizat, pentru a anula imediat parola/identificatorul. Dacă Fon nu a fost informată în acest sens, Fon va fi scutită de orice răspundere care decurge din utilizarea necorespunzătoare a identificatorilor sau a parolelor de către terți neautorizați.

  Trebuie să comunicați Fon orice modificări ale informațiilor introduse de dumneavoastră în formularul de înregistrare, precum și orice modificare ulterioară a acestor informații.

  Orice informații sau date colectate sau stocate de Fon fac obiectul politicii de confidențialitate a Fon.

 2. II. CALITATEA SERVICIULUI ȘI RĂSPUNDEREA

  • Fon se angajează să se asigure că aplicația și serviciul WiFi sunt cât mai utile și mai eficiente posibil. Din acest motiv, Fon își rezervă dreptul de a efectua modificări în aplicația și serviciul WiFi în orice moment și din orice motiv.
  • Hotspoturile Fon nu sunt deținute sau operate de Fon. Fon nu poate estima vitezele de încărcare sau de descărcare în aceste locații.
  • Fon nu poate oferi garanții cu privire la nivelurile de conectivitate pe care le veți primi prin telefonul mobil sau dispozitiv. Acest lucru poate depinde de tariful sau de furnizorul de rețea, telefonul și locația dumneavoastră față de un hotspot Fon.
  • Fon nu își asumă nicio responsabilitate pentru eventualele probleme legate de conectivitate cu care v-ați putea confrunta. Prin urmare, confirmați faptul că serviciul este furnizat „ca atare”, fără niciun fel de garanție, inclusiv, dar fără a se limita la calitatea satisfăcătoare a serviciilor și/sau utilizarea corespunzătoare a serviciilor pentru orice scop concret.

  Dacă descărcați aplicația WiFi în afara unei zone WiFi, trebuie să rețineți că termenii acordului cu furnizorul dumneavoastră de rețea mobilă continuă să se aplice. În consecință, este posibil să fiți taxat de furnizorul dumneavoastră de servicii mobile pentru costul datelor pe durata conexiunii în timpul accesării sau descărcării aplicației WiFi, sau pentru alte taxe impuse de terți.

  În utilizarea aplicației WiFi, acceptați responsabilitatea pentru orice astfel de taxe dacă nu sunteți conectat corespunzător la un hotspot Fon prin intermediul aplicației WiFi, inclusiv tarifele de date în roaming atunci când utilizați aplicația WiFi sau serviciul în afara teritoriului dumneavoastră de origine (și anume regiune sau țară) fără a opri roamingul de date. Dacă nu dumneavoastră achitați facturile pentru dispozitivul pe care utilizați aplicația WiFi, rețineți că Fon pornește de la premiza că ați primit permisiunea de la persoana care achită facturile pentru utilizarea și/sau descărcarea aplicației WiFi.

 3. III. PLĂȚI, ANULĂRI ȘI ÎNCETAREA ACESTUI ACORD DE APLICAȚIE DE SERVICIU WIFI PENTRU UTILIZATORUL FINAL

  Pentru a putea accesa serviciul, este posibil să fie necesară achiziția unui permis Fon prin mijloacele de plată disponibile sau să beneficiați de acces limitat sau nelimitat în baza unei promoții Fon sau a unui acord specific între Fon și o terță parte.

  Tarifele aplicabile sunt cuprinse în aplicația WiFi, dacă este cazul. Aceste tarife vor include impozitele indirecte aplicabile și orice alte taxe, dacă este cazul, și pot varia în funcție de țară. Modalitățile de plată pentru accesarea serviciilor pe care le puteți alege vor fi enumerate în aplicația WiFi și vor fi oferite prin procesul de înregistrare.

  Fon își rezervă dreptul de a modifica, în orice moment, prețurile, promoțiile și/sau discounturile pentru serviciile furnizate de Fon. Dacă utilizați în continuare serviciul după ce modificarea prețului intră în vigoare, vă indicați acordul cu privire la noul preț.

  Sunteți de acord să utilizați serviciile și să acceptați să le utilizați numai în scopuri legale. Dacă utilizați serviciile în scopuri ilegale sau furnizați conținut ilicit sau ilegal sau încălcați acest acord, Fon poate să deconecteze imediat serviciul și să rezilieze acest acord.

  Fon își rezervă dreptul de a modifica, suspenda, întrerupe sau înceta serviciul și prezentul acord la discreția sa și Fon nu va fi răspunzătoare față de dumneavoastră sau terți. În măsura în care este posibil, Fon vă va avertiza în prealabil cu privire la orice modificare, suspendare, întrerupere sau încetare a serviciului sau a acordului.

  Fon va putea transfera sau cesiona poziția sa în cadrul acestui acord oricărei alte entități din grupul său. Prin urmare, cesionarul se va subroga în toate drepturile și obligațiile Fon în temeiul prezentului acord. Acceptați oricare dintre transferurile și obligațiile menționate.

  Pentru tot ce nu este prevăzut de prezentul acord, se aplică termenii platformei terțe.

 4. IV. DREPTURI DE PROPRIETATE INTELECTUALĂ

  Pentru a păstra calitatea uniformă a serviciilor, trebuie să utilizați numai versiunile oficiale ale aplicației WiFi pentru a accesa serviciul.

  Acceptați faptul că simbolul Fon, logourile și grafica sunt mărci comerciale deținute de Fon și că drepturile Fon asupra acestei proprietăți sunt protejate prin lege. Aveți obligația de a înceta imediat să utilizați simbolul, logourile și grafica odată cu încetarea acordului.

  Acceptați faptul că software-ul, aplicația WiFi și serviciul sunt protejate de legile privind proprietatea intelectuală și industrială și că drepturile Fon asupra acestei proprietăți sunt protejate prin lege. Aveți obligația de a respecta drepturile de proprietate industrială și intelectuală, chiar și după încetarea acordului.

  Sunteți de acord că serviciile pot include conținut, informații și materiale exclusive, protejate de legile aplicabile privind proprietatea intelectuală și de alte legi, inclusiv, dar fără a se limita la cele privind drepturile de autor și că veți utiliza conținutul, informațiile sau materialele exclusive doar pentru utilizarea permisă a serviciilor.

  Recunoașteți și acceptați faptul că toate drepturile de proprietate intelectuală și industrială, serviciul, conținutul și/sau orice alt element introdus în aplicația WiFi (inclusiv, în scopuri informative și fără a se limita la mărci, logotipuri, texte, imagini etc.) sunt protejate de legea aplicabilă. Este strict interzisă reproducerea, distribuirea, comunicarea publică, transferul sau orice alt act de utilizare care nu a fost autorizat în mod expres de titularul drepturilor de utilizare.

  Nicio parte a serviciilor nu poate fi reprodusă sub nicio formă sau prin niciun mijloc. Sunteți de acord să nu modificați, închiriați, împrumutați, vindeți, distribuiți, cesionați, copiați, transferați sau transmiteți aplicația WiFi către orice terță parte sau să nu creați lucrări derivate bazate pe servicii, în orice mod, și să nu utilizați serviciile în orice mod neautorizat, incluzând, dar fără a se limita la accesarea fără permisiune sau suprasolicitarea rețelei.

  În plus, sunteți de acord să nu utilizați serviciile în niciun fel pentru a hărțui, abuza, urmări, amenința, defăima sau încălca sau viola în alt mod drepturile oricărei alte părți și cu faptul că Fon nu este în niciun fel responsabilă pentru o astfel de utilizare de către dumneavoastră, nici pentru mesajele sau transmisiile hărțuitoare, amenințătoare, defăimătoare, jignitoare sau ilegale pe care le-ați putea primi ca urmare a utilizării oricărui serviciu.

 5. V. TERMENI DE UTILIZARE A APLICAȚIEI WIFI

  Accesul la aplicația WiFi este deschis și gratuit. Totuși, unele dintre serviciile și conținutul pe care Fon sau terțe părți le oferă în această aplicație pot face obiectul unui acord prealabil sau altor acorduri ulterioare între Fon și partenerii săi.

  Conținutul aplicației WiFi este strict pentru consumatori. Orice utilizare comercială sau revânzare neautorizată a conținutului este interzisă, cu excepția autorizării prealabile, scrise și exprese a Fon.

  Accesul, navigarea și utilizarea aplicației WiFi intră în responsabilitatea utilizatorului. În consecință, utilizatorul trebuie să respecte cu diligență și fidel toate instrucțiunile suplimentare furnizate de Fon privind utilizarea aplicației WiFi și a conținutului acesteia. Prin urmare, utilizatorul este obligat să folosească conținutul într-o manieră diligentă și licită și, în special, să se abțină de la următoarele:

  • Utilizarea conținutului în scopuri ale căror efecte sunt ilegale, necorespunzătoare, împotriva utilizării general acceptate sau împotriva ordinii publice;
  • Înregistrarea sau copierea, distribuirea, permiterea accesului public prin orice mijloace de comunicare publică, transformarea sau modificarea conținutului, cu excepția autorizării exprese de către Fon a drepturilor corespunzătoare;
  • Utilizarea conținutului și, în special, a informațiilor din orice clasă din aplicația WiFi pentru a trimite reclame, comunicări de vânzări directe sau din orice altă clasă cu scop comercial, mesaje nesolicitate sau spam, precum și marketing sau divulgarea oricăror dintre informațiile menționate mai sus.

  Limitarea răspunderii pentru conținut și servicii

  Fon oferă conținut și servicii utilizând toate mijloacele tehnice pe care le are la dispoziție pentru a îndeplini nevoile utilizatorilor săi.

  Fon va face, după cum consideră necesar, schimbări, corecții, îmbunătățiri sau modificări ale oricăror informații din aplicația WiFi, ale serviciilor sau conținutului, fără a acorda niciun drept de revendicare sau despăgubire sau recunoaștere a răspunderii. Fon nu își asumă răspunderea pentru eventualele daune, vătămări sau pierderi de orice fel ca urmare a disponibilității sau a operațiunilor aplicației WiFi. Cu toate acestea, Fon va lua toate măsurile necesare pentru restabilirea serviciilor sale în eventualitatea unei defecțiuni tehnice.

 6. VI. LIMITAREA RĂSPUNDERII

  Fon este răspunzătoare în temeiul prezentului acord doar pentru pierderi care reprezintă o consecință previzibilă în mod rezonabil a încălcării contractului.

  Fon nu este răspunzătoare pentru nicio utilizare neautorizată, intruziune, modificare, distrugere sau acces neautorizat la hotspoturile Fon.

  Fon nu este răspunzătoare pentru niciun fel de intruziune sau infracțiune cibernetică comisă asupra unui dispozitiv pe care este instalată aplicația WiFi sau pentru accesul neautorizat la hotspoturile Fon ca rezultat al unor astfel de acțiuni.

  Fon nu este răspunzătoare pentru niciun fel de informații sau conținuturi pe care le partajați prin aplicația WiFi și nici pentru pierderi, daune, intruziuni privind astfel de informații sau conținuturi. Fon nu exclude sau nu-și limitează răspunderea în ceea ce privește (a) neîndeplinirea deliberată a obligațiilor sale sau comiterea de fraude; sau (b) deces sau vătămare corporală.

  Sunteți întotdeauna responsabili pentru modul în care utilizați aplicația WiFi și serviciul. Prin urmare, vă dați acordul să despăgubiți Fon sau orice terță parte pentru toate daunele cauzate prin încălcarea de către dumneavoastră a acestui Acord de aplicație WiFi pentru utilizator, inclusiv, dar fără a se limita la orice încălcare a politicii de confidențialitate, publicare de conținut inadecvat sau insidios.

 7. VII. NERENUNȚARE LA DREPTURI

  Nicio neexercitare a unui drept sau a unei căi de atac nu constituie o renunțare la drepturile și prevederile prevăzute de acest Acord de aplicație WiFi pentru utilizator și nici nu limitează capacitatea părții vătămate de a-și exercita oricare dintre drepturile sale în baza acestui Acord de aplicație WiFi pentru utilizatorul final sau în conformitate cu orice lege aplicabilă.

 8. VIII. SEPARABILITATE

  În cazul în care o prevedere a acestui acord este considerată nevalidă, ilegală sau inaplicabilă din orice motiv de către o instanță competentă, această prevedere va fi îndepărtată, iar restul prevederilor acordului vor rămâne în vigoare și vor avea efect ca și când acest acord ar fi fost încheiat fără a include prevederea nevalidă, ilegală sau inaplicabilă.

 9. IX. COMPETENȚA JUDICIARĂ ȘI LEGEA APLICABILĂ

  Prezentul acord este supus legilor din Anglia, fără a ține seama de alegerea sau de conflictele principiilor de drept, iar părțile sunt de acord să se supună competenței judiciare exclusive a instanțelor engleze.

 10. X. DEFINIȚII

  „Acord” înseamnă acest Acord de aplicație WiFi pentru utilizatorul final, împreună cu formularul de înregistrare, dacă este cazul, Politica Fon privind confidențialitatea, Acordul Fon de licență pentru software-ul aplicației, Avizul juridic privind locațiile Fon și, în funcție de caz, Politica Fon privind condițiile generale și achiziția.

  „Hotspot(uri) Fon” înseamnă un punct (puncte) de acces public WLAN care a) aparține (aparțin) rețelei Fon.

  „Rețea Fon” înseamnă rețeaua globală de hotspoturi WLAN bazată pe o comunitate ai cărei membri partajează conexiunea la internet în bandă largă. Rețeaua Fon este administrată de Fon, clienți ai Fon și parteneri ai Fon.

  „Partener Fon” înseamnă o terță parte care a încheiat un parteneriat cu Fon. Partenerii Fon sunt publicați pe site-ul internet Fon.

  „Permis Fon” înseamnă tichetul pe care l-ați achiziționat pentru a putea accesa un hotspot Fon.

  „Hărți” înseamnă o reprezentare grafică a zonei geografice în care este localizat dispozitivul pe care se afișează hotspoturile Fon și orice alte informații relevante pentru furnizarea serviciului.

  „Servicii” sunt serviciile furnizate de Fon care constau în furnizarea accesului la hotspoturile Fon, furnizarea de informații despre locația hotspotului Fon, autentificarea și înregistrarea dumneavoastră și orice serviciu suplimentar oferit de Fon.

  „Terță parte” înseamnă orice persoană sau entitate care nu este parte la prezentul acord.

  „Wi-Fi” înseamnă tehnologia de comunicații fără fir.

  „Aplicația WiFi” înseamnă aplicația software pe care un utilizator final (dumneavoastră) o descărcați din platforma de magazin sau de piață terță parte pentru a utiliza și a obține acces la hotspoturile Fon.

  „Dumneavoastră” înseamnă persoana care descarcă aplicația WiFi și se supune obligațiilor prevăzute de acest acord.