Politica de confidențialitate

Data ultimei versiuni din mai 2018

1. Responsabil pentru prelucrarea datelor

 • Identitatea: FON WIRELESS LIMITED (denumit în continuare „Fon”). Înscris în Registru Comerțului din Anglia și Țara Galilor 5661131
 • Adresa poștală: 25 Farringdon Street (EC4A 4AB) – Londra (Marea Britanie)
 • Telefon pentru clienții din Spania: +34 912917600
 • E-mail: privacy@fon.com
 • Delegat pentru Protecția Datelor (DPD): Picón & Asociados Abogados.
 • Contact DPD: dpd@piconyasociados.es – Telefon pentru clienții din Spania: +34 914575614.

2. Datele de înregistrare

Când vă înscrieți la Serviciul Fon, vă vom solicita date personale, precum numele de utilizator, parola, adresa de e-mail, data nașterii, sexul, codul poștal sau țara. De asemenea, este posibil să vă solicităm date precum numărul de telefon mobil și numele furnizorului de servicii mobile (denumite în continuare „Date”).

3. Stocarea datelor dumneavoastră

Fon este Responsabil pentru prelucrarea Datelor pe care le furnizați și respectă legislația actuală privind protecția datelor cu caracter personal și angajamentele de confidențialitate caracteristice activității pe care o desfășoară. În plus, Fon respectă reglementările complementare și alte prevederi legale relevante.

4. Scopul procesării datelor dumneavoastră

Fon prelucrează datele personale pe care ni le furnizați în următoarele scopuri:

 • a) Gestionarea relației cu utilizatorii săi și prestarea, facturarea și încasarea plăților pentru servicii. Furnizarea datelor în acest scop este obligatorie, în caz contrar, executarea contractului fiind imposibilă.
 • b) Trimiterea comunicărilor comerciale privind produsele sau serviciile noastre, cu excepția cazului în care vă exprimați dezacordul prin orice mijloc. Pe baza informațiilor furnizate, putem dezvolta profiluri de afaceri pentru a vă oferi produse și servicii care se potrivesc intereselor dumneavoastră. În orice caz, acordul de a prelucra datele dumneavoastră în acest scop este voluntar, iar refuzul dumneavoastră va avea drept consecință faptul că nu veți primi oferte comerciale cu produsele sau serviciile noastre.
 • c) Îndeplinirea obligațiilor de păstrare a datelor referitoare la comunicațiile electronice. Furnizarea de date în acest scop este obligatorie, în conformitate cu prevederile legislației în vigoare.
 • d) Să ofere servicii mai bune utilizatorilor și să mențină legătura cu aceștia.
 • e) Îmbunătățirea experienței dumneavoastră cu serviciul Fon pentru a garanta cea mai bună ofertă de Servicii și Produse pe care le oferim.
 • f) Furnizarea pentru alți utilizatori a locației apropiate a unui Fon Spot, astfel încât toți utilizatorii să poată beneficia de serviciul Fon.

5. DDurata prelucrării datelor

Datele pentru gestionarea relației cu utilizatorii și facturarea și încasarea plăților pentru Servicii vor fi păstrate în acest scop pe toată durata contractului. Odată încheiată această relație, datele pot fi păstrate pentru perioada prevăzută de legislația aplicabilă și până la stabilirea eventualelor responsabilități care decurg din contract.

Datele pentru trimiterea comunicărilor comerciale privind produsele sau serviciile noastre vor fi păstrate pe o perioadă nedeterminată, până când, după caz, vă veți manifesta voința de a le șterge.

Datele pentru îndeplinirea obligației de păstrare a datelor generate sau prelucrate în cadrul furnizării de servicii de comunicații electronice în Spania vor fi menținute timp de douăsprezece luni de la data la care a avut loc comunicarea. În restul țărilor în care operează Grupul Fon, datele menționate mai sus vor fi păstrate, având în vedere că acest aspect este reglementat, pe perioada prevăzută de normativa sectorială corespunzătoare pentru fiecare dintre acestea.

6. Legitimarea pentru Prelucrarea Datelor

Baza legală pentru prelucrarea datelor dumneavoastră este executarea contractului de furnizare a serviciilor de acces la Internet, așa cum este detaliat în Termenii și condițiile de utilizare a Serviciului, în conformitate cu termenii și condițiile care figurează aici.

Oferta potențială de produse și servicii se bazează pe satisfacerea interesului legitim de afaceri constând în capacitatea de a oferi utilizatorilor noștri contractarea altor produse sau servicii și, astfel, fidelizarea acestora. Acest interes legitim este recunoscut de reglementările legale aplicabile (Regulamentul General privind Protecția Datelor), care permite în mod expres prelucrarea datelor cu caracter personal în baza acestui temei juridic în scopuri de marketing direct. Cu toate acestea, vă reamintim că aveți dreptul să vă opuneți acestei prelucrări a datelor dumneavoastră și că puteți face acest lucru prin oricare dintre mijloacele prevăzute în această clauză.

Baza pentru păstrarea Datelor referitoare la comunicațiile electronice în Spania constă în respectarea obligației legale impuse de Legea 25/2007 din 18 octombrie privind păstrarea datelor referitoare la comunicațiile electronice și rețelele publice de comunicații. În restul țărilor în care operează Grupul Fon, această acțiune va avea ca temei legal, în cazul reglementării acestui aspect, normativa sectorială corespunzătoare fiecăreia dintre ele

7. Destinatarii cărora le vor fi comunicate datele dumneavoastră

Datele vor fi comunicate următoarelor entități:

 • a) Administrațiile publice competente, în cazurile prevăzute și în scopurile stabilite de lege.
 • b) Entitățile online, care procesează încasări și plăți prin care se realizează gestionarea acestora.
 • c) Restul companiilor din Grupul nostru, printre care: Fon Technology S.L, Fon Labs S.L., etc. Finalitatea acestei comunicări este gestionarea centralizată a activităților noastre și îndeplinirea scopurilor administrative interne, inclusiv prelucrarea datelor personale ale utilizatorilor.
 • d) În cadrul activității internaționale de furnizare a serviciilor Fon, datele vor fi transferate către diverși colaboratori și coagenți de telecomunicații sau parteneri, în interiorul și în afara granițelor UE în care este oferit serviciul Fon, chiar dacă nu sunteți clientul respectivului colaborator. Aceste transferuri sunt esențiale pentru:
  • I) Executarea unui contract între partea interesată și operatorul de date sau pentru executarea măsurilor precontractuale adoptate la cererea părții interesate;
  • II) Încheierea sau executarea unui contract, în interesul părții interesate, între operatorul de date și o altă persoană fizică sau juridică.

În caz contrar, scopul principal al serviciului Fon contract nu va putea fi îndeplinit în diversele regiuni în care operează Fon, menționând în mod expres posibilitatea de a realiza aceste transferuri în scopul menționat în Regulamentul General privind Protecția Datelor (art. 49. 1). În plus, în unele cazuri, va fi vorba de o țară sau un teritoriu care garantează un nivel adecvat de protecție sau de o entitate care este afiliată mediului Privacy Shield (Scut de confidențialitate) în domeniul transferurilor internaționale între SUA și UE.

Colaboratorii Serviciului Fon sunt publicați pe site-ul Fon.

De asemenea, rețineți că scopul prelucrării Datelor de către acești colaboratori este limitat exclusiv la furnizarea serviciului Fon. Dacă nu au acces la datele dumneavoastră, nici colaboratorii Fon și nici Fon nu pot garanta accesul la serviciul Fon în condițiile contractate de dumneavoastră.

8. Datele privind plata

Când cumpărați un abonament Fon Pass sau efectuați alte achiziții prin Serviciul Fon, informațiile despre cardul dumneavoastră de credit, SMS sau PayPal, precum și alte informații financiare, sunt colectate și stocate de către entitățile terțe părți care procesează plățile, adică informațiile respective nu sunt prelucrate de Fon, iar noi putem prelua câteva informații limitate, precum codul poștal sau detalii privind istoricul tranzacțiilor dumneavoastră legate de Serviciul Fon. Aceste terțe părți ne oferă, în general, câteva informații limitate legate de persoana dumneavoastră și tipul dumneavoastră de card, data expirării și ultimele patru cifre. Utilizarea datelor dumneavoastră de către furnizorul serviciului nostru de facturare este supusă politicilor de confidențialitate ale acestuia, pe care trebuie să le acceptați în momentul înregistrării la acești procesatori de plăți.

9. Informațiile privind situarea punctelor Fon Spot vor fi publicate

Atâta timp cât acest Acord este în vigoare, Fon va publica informații legate de amplasarea punctelor Fon Spot și adresa tuturor punctelor Fon Spot. Acestea sunt indispensabile pentru ca ceilalți utilizatori Fon să poată accesa Rețeaua Fon.

Acceptați și sunteți de acord cu faptul că Fon trebuie să facă publică adresa punctului dumneavoastră de acces pentru ca alți utilizatori Fon să îl poată găsi. Ne veți putea contacta prin intermediul serviciului nostru de asistență pentru clienți dacă doriți să modificați adresa pentru a o face mai generală – de ex., prin eliminarea numărului de apartament din adresă sau prin furnizarea unui interval pentru numărul străzii (str. Eroilor 8 - 14) în locul unui număr exact, ascunzând astfel datele de geolocalizare exactă.

Aceste adrese generale vor fi vizibile în formulare precum hărțile și listele Fon cu puncte de acces din apropiere. Nu vom asocia în mod public numele dumneavoastră cu adresa și punctul de acces și nu vom divulga numele și adresa dumneavoastră exactă niciunei terțe părți. Nu putem garanta că o terță parte nu va putea să deducă adresa dumneavoastră exactă.

10. Accesul și securitatea Fon Spots din întreaga lume

Ținând cont de caracterul global al Internetului, vă exprimați acordul să respectați toate reglementările locale privind comportamentul online și conținutul acceptabil. Punctele Fon Spot din diferite țări pot fi supuse unor legi locale diferite și ni se poate cere să stocăm anumite date pentru a respecta acele legi.

Sunteți de acord să respectați în mod specific toate legile aplicabile privind transmiterea de date tehnice exportate din țara dumneavoastră de origine, țara în care locuiți sau orice altă țară în care vă aflați atunci când utilizați serviciul.

Accesul, datele și informațiile referitoare la accesul prin fiecare punct Fon Spot sunt supuse legislației țării în care se află punctul Fon Spot.

Fon a adoptat măsurile tehnice necesare pentru menținerea nivelului de securitate necesar, în concordanță cu natura datelor personale procesate și circumstanțele acestei procesări, cu scopul de a evita (în măsura posibilului și folosind cele mai noi tehnologii) modificarea, pierderea, procesarea sau accesarea neautorizată a acestora.

11. Accesarea site-urilor web ale unor terțe părți

Politica Fon privind confidențialitatea nu se aplică niciunei alte companii și niciunui site web sau serviciu al unei alte companii, chiar dacă le accesați prin intermediul unui punct Fon Spot.

Dacă divulgați datele dumneavoastră personale altor companii, acestea vor fi prelucrate în conformitate cu practicile de confidențialitate ale companiilor respective.

Luați la cunoștință faptul că prin utilizarea oricărui Serviciu Fon sunteți de acord să utilizați serviciile pe propria răspundere și că Fon nu își asumă nicio răspundere față de dumneavoastră sau orice altă persoană pentru niciun fel de servicii ale unor terțe părți în ce privește conținutul, serviciile sau produsele ce pot fi considerate jignitoare, obscene, sau inacceptabile, fie că acest conținut este prezentat sau nu într-un limbaj explicit și că rezultatele oricărei căutări sau introducerea directă a unei adrese URL pot genera în mod automat și neintenționat linkuri sau referiri la materiale inacceptabile.

Luați la cunoștință și sunteți de acord cu faptul că Fon nu își asumă răspunderea de a examina sau evalua conținutul, corectitudinea, integritatea, caracterul oportun, validitatea, respectarea drepturilor de autor, legalitatea, caracterul decent, calitatea sau orice alt aspect al Materialelor sau site-urilor web ale acestor terțe părți.

În plus, Serviciile terță parte sau Materialele terță parte ce pot fi accesate ca urmare a afișării acestora sau a includerii unor linkuri către acestea în cadrul Aplicației Software nu sunt disponibile în toate limbile sau în toate țările. Fon nu susține că astfel de servicii și materiale sunt adecvate sau disponibile pentru nicio zonă în mod special.

În măsura în care alegeți să accesați astfel de Servicii sau Materiale, faceți acest lucru din proprie inițiativă și sunteți responsabil pentru respectarea tuturor legilor aplicabile, inclusiv, dar nu exclusiv, a legilor locale aplicabile.

Fon, împreună cu licențiatorii și Partenerii săi, își rezervă dreptul de a modifica, suspenda, elimina sau dezactiva accesul la oricare din Serviciile Fon în orice moment și fără o notificare prealabilă.

Fon nu își asumă răspunderea în niciun fel de circumstanțe pentru eliminarea sau dezactivarea accesului la oricare dintre aceste servicii.

Această clauză va rămâne în vigoare și după încetarea prezentului Acord.

12. Drepturi privind datele dumneavoastră

Aveți dreptul de a obține o confirmare cu privire la faptul că prelucrăm datele personale care vă privesc sau nu. Utilizatorii serviciului Fon au dreptul de a accesa datele lor, precum și de a solicita rectificarea datelor inexacte sau, după caz, de a solicita ștergerea acestora atunci când, printre alte motive, datele nu mai sunt necesare pentru scopurile pentru care au fost colectate.

În condițiile stabilite de Regulamentul General privind Protecția Datelor, părțile interesate, și anume utilizatorii Fon, pot solicita limitarea prelucrării Datelor lor sau a portabilității acestora, caz în care noi le vom păstra numai pentru exercitarea sau apărarea reclamațiilor.

În anumite circumstanțe și din motive legate de situația lor particulară, părțile interesate se pot opune prelucrării datelor lor. Dacă v-ați dat consimțământul pentru un anumit scop, aveți dreptul să îl retrageți în orice moment, fără a afecta legalitatea prelucrării datelor pe baza consimțământului dat înainte de retragerea acestuia. În aceste cazuri, vom înceta să vă mai prelucrăm Datele, dacă este cazul, vom înceta să mai facem acest lucru în scopul respectiv, cu excepția unor motive legitime imperios necesare sau a exercitării sau a apărării unor posibile reclamații.

În cazul încălcării drepturilor dumneavoastră, mai ales atunci când nu vă puteți exercita respectivele drepturi, în Spania puteți depune o plângere la Agenția Spaniolă pentru Protecția Datelor (date de contact accesibile la adresa www.agpd.es), iar într-o altă țară diferită de Spania, la autoritatea de control competentă. Puteți obține, de asemenea, mai multe informații despre drepturile care vă revin adresându-vă acestor organisme.

Dacă furnizați date privind terțe părți, vă asumați responsabilitatea de a le informa în prealabil cu privire la prevederile articolului 14 din Regulamentul General privind Protecția Datelor, în condițiile stabilite în respectivul articol.

When providing data relating to third parties, you are responsible for informing them beforehand of everything stipulated in Article 14 of the General Data Protection Regulation, in accordance with the conditions laid out therein.

Veți putea să vă exercitați drepturile, trimițându-ne o cerere pe e-mail la: privacy@fon.com or to our DPO at dpd@piconyasociados.es. Nu uitați să menționați clar dreptul pe care doriți să-l exercitați.

Scopul Fon este de a proteja cât mai bine dreptul dumneavoastră la confidențialitate. Contactați-ne la privacy@fon.com cu sugestii de îmbunătățire a acestei politici.