A Fon Adatvédelmi nyilatkozata

az utolsó verzió Dátuma 2018 február

1. Adatkezelésért Felelős

 • Azonosító: FON WIRELESS LIMITED (a továbbiakban „Fon”) Az Angliai és Walesi Cégjegyzékben regisztrálva 5661131 szám alatt.
 • Postacíme: 25 Farringdon Street (EC4A 4AB) – London (Egyesült Királyság).
 • Telefonszáma, spanyolországi ügyfelek számára: +34 912917600
 • E-mail címe: privacy@fon.com
 • Adatvédelmi Megbízott (AVM) Picón & Asociados Abogados.
 • AVM kapcsolat: dpd@piconyasociados.es – Spanyolországi ügyfelek számára szolgáló telefonszám: +34 914575614.

2. Regisztrációs adatok

Amikor Ön regisztrálja magát a Fon Szolgáltatásaiba, adatokat kérünk Öntől, olyanokat, mint a Felhasználó neve, jelszava, e-mail címe, születési dátuma, neme, postai irányítószáma, és az ország, ahol él. Ugyancsak kérhetünk olyan információkat, mint pl. a mobiltelefon száma, illetve a mobiltelefon szolgáltató neve (a továbbiakban „Adatok”).

3. Az Ön adatainak tárolása

A Fon Wireless Ltd az Ön által megadott adatok adatkezelője, és teljes mértékben megfelel a személyes jellegű adatok védelmére vonatkozó hatályos jogszabályoknak, és a cég által végzett tevékenységre jellemző titoktartási kötelezettségvállalásoknak. A Fon ugyancsak megfelel a kiegészítő szabályozásnak, és egyéb, hatályos jogszabályoknak

4. Az Ön adatai kezelésének célja

A Fon, az Ön által megadott személyes adatokat az alábbi célokból kezeli:

 • a) A felhasználókkal történő kapcsolattartás, valamint a szolgáltatások nyújtása, számlázása és beszedésének végzése. Az adatok közlése erre a célra kötelező, ellenkező esetben ellehetetleníti a szerződés teljesítését.
 • b) Kereskedelmi célú tájékoztatások küldése termékeinkről és szolgáltatásainkról, kivéve, ha erről Ön másképp rendelkezne, bármilyen eszközön keresztül. A megadott információk alapján kereskedelmi profilokat hozhatunk létre, annak érdekében, hogy az érdeklődési körének megfelelő termékeket és szolgáltatásokat ajánlhassunk Önnek. Bármelyik esetben, az Adatainak kezelésére vonatkozó felhatalmazás önkéntes, elutasítás esetén csak azzal a következménnyel jár, hogy nem küldünk Önnek kereskedelmi ajánlatokat a termékeinkről és szolgáltatásainkról.
 • c) Az elektronikus úton küldött közleményeinkkel kapcsolatos adatvisszatartási kötelezettségek teljesítése. Az e célból történő adatok megadása kötelező, az érvényes irányelveknek megfelelően.
 • d) A felhasználók figyelmének javítása, valamint a velük való kapcsolat fenntartásának.
 • e) Javítani az Ön tapasztalatain a Fon szolgáltatásaival kapcsolatban, annak érdekében, hogy garantálni tudjuk az általunk kínált jobb szolgáltatás és termék nyújtását.
 • f) Megkönnyíteni más felhasználóknak a legközelebbi Fon Spot megtalálását, hogy minden felhasználó élvezhesse a Fon Szolgáltatásokat.

5. Az adatok kezelésének időtartama

Az adatok, melyek a felhasználókkal történő kapcsolatok, a Szolgáltatások számlázásával és beszedésével vannak összefüggésben, mindaddig megőrzendők erre a célra, amíg a szerződés érvényben van. Az említett kapcsolat befejezését követően, az adatok megőrizhetőek, az érvényes jogszabályok által előírt időtartam alatt, mindaddig, amíg a szerződésben foglalt felelősség érvényét nem veszti.

A termékeinkről és szolgáltatásainkról szóló kereskedelmi tájékoztatók küldésére vonatkozó adatok meghatározatlan ideig megőrzésre kerülnek, egészen addig, amíg Ön ki nem nyilvánítja kívánságát a törlésük érdekében.

Az adatok, a Spanyolországban az elektronikus kommunikáció és szolgáltatások keretén belül létrehozott adatok megőrzése kötelezettségének teljesítése érdekében, a kapcsolat létrejöttének dátumától számított tizenkét hónapig kerülnek megőrzésre. A többi országban, ahol a Fon Csoport tevékenykedik, az említett adatok megőrzése, amennyiben ezek ilyen szempontból szabályozottak, mindaddig tart, ameddig azt a rájuk vonatkozó szektoriális irányelvek egyenként meghatározzák.

6. Az Adatok kezelésére vonatkozó hitelesítések

Az Önök adatainak kezelésére vonatkozó törvényi alap az Internethez való csatlakozást biztosító szerződés létrejötte, ahogyan azt a Szolgáltatás Felhasználói Feltételei részletezik, azokkal a kifejezésekkel és feltételekkel, ahogy az itt áll itt.

A termékekről és szolgáltatásokról szóló tájékoztató ajánlat alapját képezi a cég törvényes érdekének kielégítése, mely abban áll, hogy felhasználóinknak más termékek és szolgáltatások előfizetését lehetővé tegyük és ezzel elérjük hűségessé válásukat. Ezt a jogos érdeket az alkalmazandó törvényi szabályozás elismeri (Adatvédelem Általános Szabályozása), mely kifejezetten megengedi a személyes adatok kezelését ezen a jogi alapon, direktmarketing célokra. Mindazonáltal felhívjuk a figyelmét, hogy ellenezheti az adatai kezelését, ehhez igénybe veheti a jelen záradékban foglalt bármelyik eszközt.

Spanyolországban folytatott elektronikus kommunikációra vonatkozó adatmegőrzés alapja a 25/2007. (október 18) törvényben foglalt kötelezettség teljesítése, mely az elektronikus kommunikációval kapcsolatos adatok megőrzéséről és a közösségi kommunikációs hálózatokról szól. Az egyéb országokban, ahol a Fon Csoport tevékenykedik, az egyes országok vonatkozó szabályozása legitimálja az említett tevékenységet, amennyiben az ebből a szempontból szabályozva van, az egyes országok szektoriális normatíváinak megfelelően.

7. Címzettek, akikkel az Ön adatai közlésre kerülnek

Az adatok az alábbi testületekkel kerülnek közlésre.

 • a) Az illetékes Közigazgatási egységek, azokban az esetekben, amelyek a Törvényben szerepelnek, és az abban meghatározott célok érdekében.
 • b) A sorban szereplő cégek, melyek a beszedéseket és fizetéseket végzik, azokkal az eszközökkel, melyekkel a kezelésük során kapcsolódnak.
 • c) Az egyéb, cégcsoportunkhoz tartozó egységek, melyek között szerepelnek: Fon Technology Kft., Fon Labs Kft, stb. Ennek az átengedésnek a célja a tevékenységeink végzésének centralizálása és a belső adminisztratív célok teljesítése, beleértve a felhasználók személyes adatainak kezelését.
 • d) A Fon nemzetközi szolgáltatásainak nyújtása célunk keretén belül, az Adatok különféle telekommunikációs munkatársunknak és együttműködőnknek, vagy partnerünknek kerülnek átadásra, az EU határaink belül és kívül egyaránt, mindenütt, ahol a Fon Szolgáltatásait kínálják, abban az esetben is, ha Ön az említett munkatársnak nem ügyfele. Nevezett átadások elengedhetetlennek bizonyulnak az alábbiak érdekében:
  • I) Az érdekelt és a kezelő felelőse közötti szerződés végrehajtása, vagy az érdekelt kérésére alkalmazott előzetes szerződéses intézkedések megtétele
  • II) A szerződés létrehozása vagy végrehajtása, az érdekelt érdekében, az eljáró felelős, és egy más fizikai, vagy jogi személy között.

Másképpen nem teljesülhet a szerződtetett Fon Szolgáltató fő célkitűzése azokban a különféle területi régiókban, ahol a Fon tevékenykedik, kifejezetten összegyűjtve a lehetőségeket az említett cél kivitelezése érdekében, ahogyan az az Általános Adatvédelmi Szabályozásban szerepel (49. Paragrafus) 1). Ugyanígy, ezen felül, egyes feltételezésekben, ahol olyan országról vagy területről van szó, ami megfelelő adatvédelmi szintet biztosít, vagy olyan intézményről, mely csatlakozott a Privacy Shield (Adatvédelmi Keretrendszer) körébe, az USA és az EU közötti nemzetközi adatátadások tekintetében.

Vegye figyelembe, hogy a Fon Szolgáltató munkatársainak listája a Fon weblapján közzétételre került.

Ugyancsak vegye figyelembe, hogy az Adatkezelés célja ezen munkatársak számára kizárólagosan a Fon Szolgáltatásainak nyújtására vonatkozik. Az Ön adataihoz való hozzáférés nélkül sem a Fon munkatársai, sem maga a Fon nem tudják garantálni az Ön által szerződött feltételeknek megfelelő hozzáférést a Fon szolgáltatásaihoz.

8. Fizetési adatok

Ha Ön egy Fon Pass-t vásárol illetve Fon Service révén egyéb vásárlásokat eszközöl, a hitelkártyájának, SMS vagy PayPal információi és egyéb pénzügyi adatai amelyre a befizetés feldolgozásához van szükségünk, gyűjtésre és tárolásra kerülnek a harmadik fél fizetést feldolgozó eszköze által, és mi néhány korlátozott információt, mint például a postai irányítószám és a Fon Service-szel kapcsolatos tranzakciós előzmények részleteit is gyűjthetjük. Ezek a harmadik felek általában bizonyos korlátozott mennyiségű Önre, és a kártyája típusára, a lejárati dátumra és az utolsó négy számjegyre vonatkozó információt adnak meg felénk. Az Ön adatainak kezelése a számunkra számlázási szolgáltatást végző beszállító által, az ő magánélet védelmét szabályozó előírásai szerint kerülnek szabályozásra, melyet Önnek el kell fogadni, amikor a nevezett fizetési eljárásokhoz regisztrál.

9. A Fon Spot-ok helyszín adatainak közzététele

Amíg a Megállapodás érvényben van, Fon közzéteszi minden Fon Spot esetén a Fon Spot helyére és címére vonatkozó információkat. Ez elengedhetetlen ahhoz, hogy a többi Fon felhasználó is elérhesse a Fon hálózatot.

Ön elfogadja és egyetért azzal, hogy Fonnak szükséges az Ön hozzáférési pontjának címét megosztani azért, hogy a többi Fon felhasználó azt meg tudja találni. Ön az ügyfélszolgálati támogató szolgálatunkon keresztül tudja felvenni velünk a kapcsolatot, ha a helyszínre vonatkozó adatokat kevésbé konkrét formára kívánja átszerkeszteni - például eltávolíthatja egy címből a lakás vagy lakosztály számát, vagy a házszámot tartományban (8-14 Main Street) adhatja meg, mintsem a pontos házszámot, és így homályosabbá teheti a földrajzi helymeghatározási adatokat.

Ezek a nehezen behatárolható címek, a közeli hozzáférési pontokat jelölő Fon térképek és könyvtárak formájában lesznek láthatóak. Mi nem fogjuk nyilvánosan társítani az Ön nevét a címével és a hozzáférési ponttal, és nem fogjuk a nevét vagy részletesebb címét harmadik felek számára elérhetővé tenni. Nem tudjuk viszont garantálni, hogy harmadik felek nem tudják visszakövetkeztetni az Ön pontos címét.

10. „Világszerte elérhető Fon Spotok” hozzáférése és biztonsága

Felismerve az internet globális jellegét, Ön vállalja, hogy betartja az online magatartásra és elfogadható tartalomra vonatkozó összes helyi szabályokat. A Fon Spotok a különböző országokban eltérő helyi törvények alá eshetnek, és szükségünk lehet az adatoknak ezen törvények betartása miatti tárolására.

Ön különösen elfogadja, hogy betartja az exportált műszaki adatok átvitelére vonatkozó, a saját hazájában, az országban, ahol lakik, vagy bármely országban, ahol a szolgáltatások igénybevételekor tartózkodik, érvényben levő hatályos törvényeket.

Minden egyes Fon Spoton keresztüli hozzáférést, az adatokat és a hozzáféréshez kapcsolódó információkat azon ország törvényei szabályozzák, ahol a Fon Spot található.

A Fon alkalmazza a megkívánt biztonsági szint fenntartásához szükséges műszaki intézkedéseket, a feldolgozott személyes adatok természete szerint és azok feldolgozása körülményeinek megfelelően, azzal a céllal, hogy elkerüljék (a lehetséges mértékig, és mindig a legújabb technológia felhasználásával) azok megváltoztatását, elvesztését, feldolgozását vagy az azokhoz való illetéktelen hozzáférést.

11. Harmadik fél weboldalainak elérése

Az Adatvédelmi irányelveink nem vonatkoznak bármely más vállalatra vagy más cég honlapjaira vagy szolgáltatásaira még akkor sem, ha ezeket a Fon Spot-on keresztül érte el.

Ha Ön a személyes adatait más cégeknek rendelkezésére bocsájtja, az adatait azok adatvédelmi gyakorlata szerint fogják kezelni.

Ön tudomásul veszi, hogy bármely Fon Szolgáltatás igénybevételével Ön elfogadja, hogy a szolgáltatást kizárólag a saját kockázatára használja, és hogy Fon nem vállal semmilyen felelősséget Ön vagy bármely más személy felé, semmilyen harmadik fél által nyújtott szolgáltatásért azok tartalma, szolgáltatása vagy terméke vonatkozásában, amelyek az Ön számára sértőnek, illetlennek vagy kifogásolhatónak minősülhetnek, amely tartalom megjelenhet kifejezett vagy nem egyértelmű nyelvi formában, és hogy egy keresés eredménye vagy egy adott URL megadása lehet, hogy automatikusan és akaratlanul létrehozhat kifogásolható anyagokra mutató linkeket vagy utalásokat.

Ön tudomásul veszi és elfogadja, hogy Fon nem felelős az ilyen harmadik féltől származó anyag, vagy internetes oldalak tartalma, pontossága, teljessége, időszerűsége, érvényessége, a szerzői jogok betartása, a jogszerűsége, a tisztessége, minősége, vagy egyéb szempontja szerinti elbírálásáért és értékeléséért.

Ezen kívül, harmadik fél szolgáltatásai és harmadik féltől származó anyagok, amelyek a szoftveren megjelennek, vagy azokra onnan link mutat, nem érhetők el minden nyelven illetve minden országban. Fon nem állítja, hogy ezek a szolgáltatások és anyagok megfelelőek és igénybevételre elérhetőek bármely helyszínen.

Amennyiben Ön e szolgáltatások vagy anyagok igénybevétele mellett dönt, akkor ezt csak a saját kezdeményezésére teszi, és köteles betartani az összes vonatkozó törvényt, beleértve, de nem kizárólagosan a hatályos helyi jogszabályokat.

Fon és engedélyesei, illetve Partnerei fenntartják a jogot arra, hogy előzetes értesítés nélkül bármikor megváltoztassák, felfüggesszék, eltávolítsák vagy letiltsák az összes Fon szolgáltatáshoz való hozzáférést.

A Fon semmilyen esetben sem vállal felelősséget az ilyen szolgáltatások eltávolítása vagy az azokhoz való hozzáférés ellehetetlenülése esetére.

Ez a kikötés jelen Megállapodás bármely felmondása esetén tovább él

12. Az Ön adataival kapcsolatos jogok

Jogában áll visszaigazolást kérni arról, hogy kezelünk-e Önre vonatkozó személyes adatokat. A Fon felhasználóinak jogában áll hozzáférni az Adataikhoz, valamint kérni a pontatlan Adatok helyesbítését, vagy adott esetben, kérni azok törlését, amennyiben, egyéb más indokok miatt az Adatok már nem szükségesek arra a célra, amire gyűjtésre kerültek.

Az Általános Adatvédelmi Szabályozásban szereplő feltételek szerint, az érdekeltek, vagyis a Fon Felhasználói, kérhetik az Adataik kezelésének korlátozását, vagy azok hordozhatóságát, ebben az esetben azokat csak a reklamációk elleni védelem érdekében fogjuk őrizni.

Bizonyos meghatározott esetekben, és az Ön rendkívüli helyzetével kapcsolatos indokkal, az érdekeltek megtilthatják az Adataik kezelését. Amennyiben valamilyen speciális cél érdekében beleegyezését adta, jogában áll azt bármikor visszavonni, anélkül, hogy ez befolyásolná a visszavonás előtt adott beleegyezés alapján történő adatkezelésre vonatkozó engedélyt. Ezekben a feltételezett esetekben megszüntetjük az Adatkezelést, vagy esetenként a konkrét cél érdekében történő adatkezelést, kivéve egyes elkerülhetetlen esetekben, vagy a lehetséges reklamációk elleni védelem érdekében.

Mindezek az említett jogok a jelen adatkezelési politika elején található kapcsolati eszközökön keresztül gyakorolhatók.

Az Önök jogainak bármilyen megsértésével szemben, különösen, ha ennek megtörténtekor az Ön igénye nem kerül kielégítésre, Spanyolországban reklamációval fordulhat a Spanyol Adatvédelmi Ügynökséghez (a kapcsolatfelvétel adatai megtalálhatók a www.agpd.es oldalon), a többi országban pedig az illetékes ellenőrző hatósághoz. Tájékoztatást kaphat továbbá az Önt megillető jogokról, az alábbi szervezetektől.

Amennyiben Ön harmadik személyek adatait közölte, felelősséget vállal azért, hogy erről előzetesen tájékoztassa őt, az Általános Adatvédelmi Szabályozás 14. Paragrafusában meghatározottak szerint.

Élhet jogaival, egy e-mailben kérelmet küldve számunkra, a: privacy@fon.com vagy az adatvédelmi megbízottunkkal dpd@piconyasociados.es. Ne felejtse el egyértelműen megjelölni, hogy mely jogával kíván élni.

Fon célja, hogy a legjobb képessége szerint tiszteletben tartsa az Ön személyes adatait. Kérjük, vegye fel velünk a kapcsolatot privacy@fon.com címen ezen Irányelvek javítását célzó javaslataival.